În perioda 16-18 septembrie 2019 a avut loc în localitatea Bușteni, județul Prahova a 5 sesiune de instruire, cu tema „Etica, integritate și măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției”, din cadrul proiectului cu fonduri europene „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire – IPIP”, Cod SIPOCA 442/Cod MySMIS2014 118774, pe care îl implementează Primăria Municipiului Călărași.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2: „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectivul specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

În cadrul proiectului au avut loc, până în prezent, 5 sesiuni de instruire în ceea ce privește prevenirea corupției.

Sesiunile de instruire sunt organizate de către firma SC ARGO Professional Training conform contractului de servicii nr. 18538/17.04.2019.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea integrității la nivelul Primăriei Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași în vederea creșterii calității serviciilor publice locale.

Grupul țintă direct vizat de activitățile proiectului este format din:

75 persoane, din care 65 sunt salariați cu funcție publică precum și personal contractual (ocupă funcții de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călărași și al serviciilor publice locale aflate în subordonarea Consiliului Local al Municipiului Călărași), precum și 10 aleși locali, primar, viceprimari, consilieri locali.

Până în prezent rezultatele proiectului sunt:
• 11 proceduri operaționale elaborate și implementate pe măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare;
• 12 instituții publice locale ale UAT Municipiul Călărași: Primăria Municipiului Călărași și 11 servicii publice locale sprijinite în vederea realizării și implementării a 11 proceduri operaționale pe măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare;
• 1 ghid al procedurilor operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii de evaluare;
• preluarea și implementarea celor 11 proceduri la nivelul Primăriei și serviciilor publice subordonate;
• 1 sondaj de opinie în rândul personalului propriu și a aleșilor locali;
• 1 ghid elaborat, de prevenire a corupției – ABC –ul integrității (va cuprinde rezultatele sondajului de opinie);
• 5 sesiuni de instruire în ceea ce privește prevenirea corupției;
• 75 de persoane instruite, funcționari publici, personal contractual și aleși locali, în ceea ce privește prevenirea corupției.

Durata proiectului: 15 luni (29 august 2018 – 28 noiembrie 2019).

Articolul precedentPolițiștii au luat astăzi cu asalt gările din județul Călărași
Articolul următorPeste 100 de motocicliști vor defila pe străzile Călărașiului