Astăzi, începând cu ora 13:00, consilierii județeni călărășeni se vor întruni în şedinţă ordinară pentru aprobarea bugetului Județului Călărași pe anul 2019. Bugetul pe 2019 este estimat la 170.842.000 lei, atât la partea de venituri cât şi de cheltuieli.

La 31 decembrie 2018 bugetul propriu al judeţului Călăraşi prezenta la secţiunea de funcţionare un excedent de 8.653.943 de lei, iar la secţiunea de dezvoltare un deficit în valoare de 8.187.504,24 de lei. Deficitul secţiunii de dezvoltare este rezultatul utilizării în cursul anului 2018 a excedentului bugetar rezultat la finele anului 2017 în valoare de 17.695.389,22 de lei.

Astfel, la finele anului 2018, după acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare, bugetul propriu prezintă un excedent în valoare de 18.161.827,98 de lei.

În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, următoarele cote:

-15% la bugetul local al județului;

-60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfãșoară activitatea plãtitorii de impozit pe venit;

-17,5% într-un cont distinct deschis pe seama Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice/Administrației Județene a Finanțelor Publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

Suma corespunzãtoare cotei de 7,5% se repartizează integral în anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotãrârea consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale.

Pentru anul 2019, veniturile secțiunii de funcționare ale bugetului propriu al județului Călărași se ridicã la valoarea de 170.277.000 lei, iar cele aferente secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 15.975.000 lei.

Referitor la partea de cheltuieli a bugetului, din sumele prezentate anterior, s-au avut vedere solicitările tuturor ordonatorilor de credite din subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, astfel încât să poată fi susţinute o parte din cheltuielile de personal şi cele cu bunurile şi serviciile, partea de dezvoltare fiind acoperită integral din excedentul bugetar înregistrat la finele exerciţiului bugetar 2019.

Articolul precedentAmenzi de 8.500 lei aplicate ITM Călărași unor angajatori
Articolul următorCercetat de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului