Vineri, 22 martie a.c., în cadrul unei şedinţe extraordinare, consilierii judeţeni au aprobat Hotărârea privind repartizarea cotei de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi incasat si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unități administrativ –teritoriale din judetul Calarasi, in anul 2019.

Potrivit dispozitiilor Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării acestui act normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele cote:

a) 15% la bugetul local al județului;

b) 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

c) 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

d) Suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019 se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean.

Suma corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută mai sus, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată anterior publicării prezentei legi, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în completarea veniturilor proprii, proporțional cu necesarul stabilit pe total județ, pentru asigurarea unui buget de funcționare, astfel:

a) 450 lei/locuitor/an pentru județe, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/județ;

b) nu mai puțin de 12 milioane lei/an/municipiu;

c) nu mai puțin de 6 milioane lei/an/oraș;

d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puțin de 2 milioane lei/an/comună.

  1. d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puțin de 2 milioane lei/an/comună.

 

Articolul precedentIPJ Călărași organizează evenimente dedicate Zilei Poliției la Călărași și Oltenița
Articolul următorPrimăria Călărași va moderniza, anul acesta, trei piețe din municipiu