Angajatorul, și nu angajații, va face toate demersurile privind șomajul tehnic, conform Codului Muncii și se va adresa AJOFM Călărași pentru a primi fondurile necesare plății indemnizațiilor de șomaj tehnic destinate angajaților.

Etapele pe care angajatorii le vor parcurge în acest sens, sunt:

Etapa 1 – suspendarea contractelor individuale de muncă ale salariaților, în conformitate cu dispozițiile art.52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi operarea acestora in REVISAL;

Etapa 2 – obținerea Certificatului de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

Etapa 3 – solicitarea indemnizației pentru șomaj tehnic, prin depunerea la AJOFM Călărași a documentelor sus-menţionate, la adresa de email [email protected].

Corespondenţa nivelurilor de calificare, în vederea completării listei cu persoanele care intră în șomaj (Anexa 3 din OUG nr. 30/2020), este:

ISCED 0 – Educaţia timpurie ISCED 3 – Învăţământ liceal ISCED 6 – Licenţă sau nivel echivalent

ISCED 1 – Învăţământ primar ISCED 4 – Învăţământ postliceal ISCED 7 – Master

ISCED 2 – Învăţământ gimnazial ISCED 5 – Învăţământ superior ISCED 8 – Doctorat

Documentele se depun începând cu data de 1 Aprilie 2020 pentru perioada 16 – 31 Martie 2020 și cu 1 Mai 2020 pentru perioada 1-15 Aprilie 2020. Indemnizația se solicită lunar, doar pentru perioada suspendării contractului de muncă ulterior datei de 16.03.2020 (angajatori cu certificat de situație de urgență TIP1 – Albastru), respectiv ulterior datei de 21.03.2020 (angajatori cu certificat de situație de urgență TIP2 – Galben). Plata aferentă indemnizațiilor, pentru șomajul tehnic al angajaților, se face în contul angajatorului, în cel mult 30 de zile de la data solicitării.

Reamintim că, prin adoptarea OUG 30/2020, șomajul tehnic este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, se suportă din bugetul asigurărilor sociale și se acordă salariaților angajatorului care se află în una din situațile:

A – întrerup activitatea total sau parţial, ca urmare a deciziei autorităților și pot beneficia de șomaj tehnic pentru toți angajații, în urma depunerii prin email la AJOFM Călărași a următoarelor documente:

– certificatul de situație de urgență TIP 1 – Albastru, eliberat on line de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri;

– cererea angajatorului tipizată – Anexa 1 din OUG nr. 30/2020,

– lista persoanelor care intră în șomaj tehnic – Anexa 3 din OUG nr. 30/2020.

B – reduc activitatea din incapacitate de plată a tuturor salariilor, în urma scăderii încasărilor cu 25% față de media primelor două luni ale anului și pot beneficia de șomaj tehnic pentru cel mult 75% din numărul salariaților, pentru care vor depune prin email la AJOFM Călărași următoarele documente:

– certificatul de situație de urgență TIP 2-Galben, eliberat on line de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

– cererea angajatorului tipizată – Anexa 2 din OUG nr. 30/2020,

– lista persoanelor care intră în șomaj tehnic – Anexa 3 din OUG nr. 30/2020.

Relaţii suplimentare referitoare la şomajul tehnic se pot obţinela telefoanele 0242/315.798 – ALOFM Călărași și 0242/515.150 – ALOFM Oltenița, precum și o adresa de e-mail: [email protected].

Articolul precedentTestările pentru redobândirea permisului de conducere/reducerea perioadei de suspendare au fost suspendate
Articolul următor2230 persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu, la această dată, în județul Călărași