În perioada 14 octombrie – 29 noiembrie a.c., Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Călărași va efectua inspecții generale în mai multe școli din județul Călărași.

Primele acțiuni de verificare se vor desfășura, în perioada 14-18 octombrie, la Școala Gimnazială numărul 1 Căscioarele și Grădinița cu Program Prelungit Aricel Călărași. De asemenea, în perioada 11-15 noiembrie, inspecție școlară generală se va desfășura și în cadrul Liceului Tehnologic numărul 1 Fundulea.

ISJ a programat și inspecții de Revenire (verificarea modului de realizare a obiectivelor stabilite în planurile de îmbunătățire a activității manageriale și de predare-învățare-evaluareîn perioada 4-8 noiembrie 2019 la Școala Gimnazială Iancu Rosetti din Roseți, iar în perioada 25-29 noiembrie la Școala Gimnazială Nicolae Petrescu din Crivăț.

Scopul acestor verificări îl reprezintă creșterea calității actului de predare-învățare-evaluare pentru obținerea la finalul anului școlar a unor rezultate îmbunătățite la examenele naționale și reducerea abandonului școlar la nivelul județului.

În stabilirea graficului de monitorizare și control pentru acest an școlar s-a ținut cont de necesitatea monitorizării cu precădere a unităților de învățământ cu rezultate slabe la examenele naționale precum și de ritmicitatea cu care trebuie să se desfășoare inspecția școlară generală.