În perioada 29-31 octombrie, doi reprezentanți ai ADR Sud Muntenia au participat la Groningen, Olanda, la întâlnirea de lansare a proiectului SHREC – „Utilizarea energiilor regenerabile pentru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, finanțat în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte al Programului Interreg Europe.

Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Muntenia, în calitate de partener, în perioada 01 august 2019 – 30 iulie 2023.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile regionale și naționale, de a crește ponderea energiei obținute din surse regenerabile în mixul global de energie și de a încuraja și facilita producerea și utilizarea de surse regenerabile de către întreprinderi, comunități și gospodării.