În data de 23 iulie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Valentin-Dumitru Deculescu, administrator public în cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Dorel Dorobanțu, primarul orașului Fundulea, Radu-Aurel Ion, primarul comunei Dragoș-Vodă și Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu, au semnat contractele de finanțare pentru proiecte de investiții privind îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Primăria Municipiului Călărași beneficiază de finanțare nerambursabilă pentru creșterea eficienței energetice a infrastructurii serviciilor de educație. În acest sens, vor fi finanțate lucrări ce vor conduce la reducerea costurilor pentru încălzire și apă caldă, diminuându-se totodată emisiile poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

De asemenea, îmbunătățirea calității infrastructurii de educație reprezentate de Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” va avea ca efect optimizarea condițiilor de confort termic în care elevii și cadrele didactice își vor desfășura activitatea educativă.

Pentru această inițiativă, investițiile au o valoare totală de 4.445.388,00 lei din care peste 3,7 milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 580 de mii de lei reprezintă contribuția de la bugetul de stat, iar aproximativ 89 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului.

Proiectul are o perioadă de implementare de 58 de luni (08.07.2017 – 30.04.2022).

Cererile de finanțare depuse de administrațiile locale din orașul Fundulea, precum și din comunele Dragoș-Vodă și Modelu sunt finanțate de asemenea din Regio, în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A, respectiv apel dedicat învățământului obligatoriu, Operațiunea B.

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașul Fundulea, județul Călărași” depus de Primăria Orașului Fundulea, beneficiarul finanțării nerambursabile, are în vedere asigurarea unui proces educațional la standarde europene.

Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi realizate lucrări de construcție și dotări aferente unui proces educativ de calitate în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 2 Fundulea.

Investițiile preconizate au o valoare totală de 4.705.497, 18 lei. Din aceștia, peste 2,4 milioane de lei provin din FEDR, peste 370 de mii de lei sunt alocate din bugetul de stat, în timp ce cofinanțarea beneficiarului este de peste 57 de mii de lei.

Durata de implementare a proiectului este de 42 de luni, 1 martie 2018 – 31 august 2021.

Prin proiectul „Construire grădiniță cu trei săli de grupă, sat Dragoș Vodă, comuna Dragoș Vodă, județul Călărași”, administrația comunei beneficiază de finanțare nerambursabilă pentru a crea o infrastructură destinată educației timpurii prin care să asigure un proces educațional desfășurat la standarde înalte de calitate și o creștere a participării populației preșcolare la procesul educațional.

Demersul contribuie totodată la atingerea obiectivelor privind egalitatea de șanse, dat fiind segmentul de populație care se află în risc de sărăcie și de excluziune socială. În acest sens, preșcolarii, personalul didactic și auxiliar vor beneficia de spații amenajate corespunzător și de materiale educative moderne, adecvate procesului instructiv-educativ.

Astfel, sunt avute în vedere investiții a căror valoare totală este de 3.461.489,50 lei. Din aceștia, peste 1,8 milioane de lei constituie contribuția din FEDR, aproximativ 279 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului fiind de aproape 43 de mii de lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 56 de luni, 3 noiembrie 2017 – 30 iunie 2022.

Nu în ultimul rând, Primăria Comunei Modelu și-a propus să îmbunătățească condițiile educaționale din Școala Gimnazială Nr.2, în vederea creșterii performanțelor școlare ale elevilor și a reducerii abandonului școlar, prin aplicația „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corpuri C2, C3 și C4) și dotare Școala Gimnazială Nr.2, sat Modelu – comuna Modelu, județul Călărași”.

În acest sens vor fi realizate lucrări de reabilitare și de dotare a șapte săli de clasă și a trei laboratoare, precum și de extindere a sălii de sport, astfel încât elevii să beneficieze de o educație atractivă și de calitate.

Toate aceste investiții vor conduce la scăderea ratei de repetenție și de părăsire timpurie a școlii. Beneficiind de o educație de calitate, elevii se vor putea ulterior integra pe piața muncii, contribuind astfel la diminuarea indicelui zonal de sărăcie.

Articolul precedentA fost semnat contractul de finanțare a proiectului „Reabilitare termică a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu” Călărași
Articolul următorPlatforme pilot de colectare a gunoiului, în municipiul Călărași, accesibile cu cartelă