Programul de sprijin pentru tomate continuă și în 2020. Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru acest an.

 Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de 187.500 mii lei, reprezentând echivalentul în euro al sumei  de 39.477 mii euro și se asigură din bugetul pe anul 2020. Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro/beneficiar/an.

”Cererea de înscriere în program și documentele aferente se fac la Direcția pentru Agricultură Județeană din Baia Mare prin fax sau poștă, sau în format electronic prin e-mail, până la data de 15 mai 2020. Potențialii beneficiari sunt producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008, producătorilor agricoli persoane juridice”, a declarat Virgil Tânțaș, director executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Maramureș.

 Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe criterii cumulative.

”Să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp; să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere, să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor completat începând cu data înființării culturii, să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției”, a adăugat  directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Maramureș.

Verificările se efectuează la începutul rodirii și înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producției. Valorificarea recoltei se face până la data de 15 iunie inclusiv.

Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care atestă comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

Articolul precedentFurturile, tâlhăriile şi infracțiunile stradale au înregistrat o scădere în luna martie
Articolul următorMii de controale efectuate de Romsilva pe perioada stării de urgență