Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a semnat un Acord – cadru pentru o perioadă de trei ani în baza căruia au fost reluate tipărirea și distribuția de carduri europene de sănătate, începând cu data de 15 noiembrie 2019.

În urma licitației desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare, a fost atribuit Acordul – cadru, la un preț unitar pentru un card european de 7 lei + TVA. Aceste costuri de producție și distribuție sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, beneficiarul primind cardul gratuit.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre Uniunii Europene (UE), Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană.

CEASS nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţinerii unui tratament medical planificat. Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.

Pentru anumite servicii, este posibil să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care sunt acordate aceste servicii.

Cardul se eliberează la solicitarea asiguratului, care va depune în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află, o cerere – tip. În termen de şapte zile de la depunerea solicitării, cardul va fi primit de asigurat la adresa de domiciliu, prin servicii poștale.

De asemenea, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate menţionează că Certificatul de Înlocuire Provizorie a Cardului European de Sănătate, în perioada de valabilitate înscrisă pe document, oferă aceleași drepturi ca și CEASS.

Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de doi ani de la data emiterii.

Articolul precedentStăm bine pe vine… 1 român din 4 are WC-ul în curte, conform Eurostat, fiind lideri la acest capitol în UE
Articolul următorDespăgubiri de 19,76 milioane lei plătite în Județul Călărași pentru virusul pestei porcine