Prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2127/ 27.01.2021 (M.O. Partea I nr.10 din 5 ianuarie 2022) a fost aprobat modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Declarația unică  se completează și se depune până la data de 25 mai 2022 de către persoanele fizice  care:

– în anul  2021 au realizat individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România și/sau din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal;

– dispun asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil aferent anului 2021, precum şi/sau din impozitul datorat pe câştigul net anual impozabil aferent anului 2021, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, în conformitate cu reglementările art. 123^1 din Codul fiscal;

– în anul 2022 declară impozitul pe venit aferent  veniturilor estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate;

– în anul 2022  nu realizează venituri  și  optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Totodată, pe această cale informăm că, urmare modificărilor aduse Codului de Procedură Fiscală, începând cu 1 martie 2022, contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice   care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de O.U.G. nr.44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să transmită organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/ANAF.

Articolul precedentŞcolile și grădinițele cu rată de vaccinare mai mică de 60% din localitățile în care incidenţa cazurilor COVID este mai mare de 3 la mie trec în online
Articolul următorCând ajung primele doze de vaccin anti-Covid pentru copiii cu vîrsta între 5 și 11 ani