Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că au fost stabilite cuantumurile aferente Sprijinului cuplat în sectorul zootehnic (SCZ), pentru anul de cerere 2019, urmând ca începând de astăzi, 11 decembrie 2019 să fie demarat procesul de autorizare la plată a acestor scheme.

În conformitate cu prevederile art.1 alin (2) din Hotărârea de Guvern nr.842/2019 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 992 din data de 10 decembrie 2019, în tabelul de mai jos sunt prezentate cuantumurile aferente schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic:

Schema de plată Plafon Numărcapete/kg gogoși Cuantumrezultat
euro nr.capete/kg euro
1 2 3=(1/2)
SCZ – sprijincuplatcategoriabivolițe de lapte 1.610.000 9.786 164,5207
SCZ – sprijincuplat categoria taurine din rase de carne șimetișiiacestora 12.600.000 53.065 237,4446
SCZ – sprijincuplatcategoriavaci de lapte 94.999.500 250.186 379,7155
SCZ – viermi de mătase 27.000 345 78,2609

Plățile se acordă de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anii 2019 şi 2020, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)”.

Plățile se efectuează în lei, la un curs de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2019 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.329 din 1 octombrie 2019.

Articolul precedentPeste 287.000 de instalări gratuite ale aplicaţiei APEL 112
Articolul următorCinci metode să dăruiești și să te dăruiești de Sărbători