Ministerul Educației a emis Ordinul 3054/2022 privind organizarea simulărilor Evaluării Naționale, pentru elevii claselor a VIII-a,  și a probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă.

Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naționale 2022 sunt Limba și literatura română, Limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) și Matematică.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2022 sunt Limba și literatura română, Limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), Matematică, Istorie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie și Filosofie.

Calendarul simulărilor pentru Evaluarea Națională 2022 este următorul:

  • 4 aprilie 2022 – Limba şi literatura română – probă scrisă;
  • 5 aprilie 2022 – Matematică – probă scrisă;
  • 6 aprilie 2022 – Limba și literatura maternă – probă scrisă;
  • 14 aprilie 2022 – Afișarea rezultatelor.

Calendarul simulărilor probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2022 este următorul:

  • 28 martie 2022 – Limba și literatura română – proba scrisă;
  • 29 martie 2022 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) – proba scrisă;
  • 30 martie 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba scrisă;
  • 31 martie 2022 – Limba și literatura maternă – proba scrisă;
  • 14 aprilie – Afișarea rezultatelor.

Rezultatele obținute de elevii la simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021 – 2022, sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adaptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Aceste simulări sunt organizate pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naționale și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute e către absolvenții din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Articolul precedentScrisoarea deschisă privind viitorul educației și al forței de muncă din România
Articolul următorSuma incredibilă pe care o va primi Dan Negru de la Kanal D