Joi, 31 octombrie a.c., pe ordinea de zi a Consiliului Judeţean se va afla Hotărârea privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judeţean Călăraşi, în procent de 7,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, pe unităţi administrativ–teritoriale, pe anul 2019.

Potrivit legii bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările si completările ulterioare, prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează 15% la bugetul local al județului, 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit, 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor si o cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat.

Această din urmă cotă se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 28.492.000 lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare.

Prin Hotărârea nr.58/2019 privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Călăraşi, în procent de 7,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Judetului Călăraşi, pe unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2019, s-a repartizat, în luna aprilie a acestui an suma de 13.357.000 lei.

Prin promovarea acestui proiect de hotărâre iniţiatorul propune ca diferenţa de 15.135.000 lei din totalul de 28.492.000 lei, să fie repartizată unităţilor administrativ-teritorială din judetul Călăraşi, astfel:

1.005.000 lei pentru unităţile de învăţământ din judet ce necesită reparaţii curente. vor primi câte 200.000 de lei localităţile Frăsinet, Gălbinaşi, Nicolae Bălcescu şi Ştefan Vodă şi Nana 205.000 lei;

600.000 lei pentru racorduri la reţeaua de energie electică. E vorba de localităţile Spanţov şi Ştefan cel Mare, fiecare cu suma de 300.000 lei;

13.530.000 lei pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Fiecare unitate administrativ – teritorială, inclusiv municipiile şi oraşele vor primi suma de 246.000 lei.

Articolul precedent5 sfaturi pentru a trece cu bine printr-o criză personală
Articolul următor6,5 milioane de lei a alocat Primăria Călărași pentru activitățile sportive în baza legii 69/2000