Parteneri în proiectul „Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii în zona transfrontalieră Călăraşi – Silistra”, „Promenada”, cum este el cunoscut, Consiliul Județean și Primăria Călărași nu se pun de acord în privința evacuării construcțiilor de pe terenul pe care se va realiza investiția.

În calitate de lider de proiect, Consiliul Judeţean a înştiinţat Primăria Călăraşi, în baza adresei 73330 / 22.04.2019, înregistrată la primărie sub nr. 19223 / 22.04.2019, că din data de 20 martie, proiectul menţionat mai sus a intrat în perioada de implementare.

Astfel, „Pentru respectarea graficului de activităţi şi în conformitate cu Devizul general al proiectului (…), Primăria Municipiului Călărași, în calitate de partener şi de proprietar al terenului pe care se vor realiza lucrările de construcţie, trebuie să înceapă pregătirile pentru ca acest teren să fie liber de sarcini la momentul demarării lucrărilor.

Prin urmare, vă solicităm ca în cel mai scurt timp să întreprindeţi toate demersurile pentru pregătirea acestui teren în vederea respectării planului de achiziţii aferent proiectului. În condiţiile în care, din diferite motive, nu dispuneţi de resursele necesare realizării acestui demers, vă rugăm să aveţi în vedere posibilitatea transmiterii prin împuternicire a acestor atribuţii către preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi – Lider al parteneriatului care prin aparatul de specialitate va realiza aceste demersuri în numele şi pe seama Municipiului Călăraşi”.

Primăria a răspuns că va demara operațiunile de eliberare a terenului în toamna anului 2020 deși CJ Călărași ar vrea ca acest lucru să se întâmple mult mai repede

Proiectul cunoscut în plan local ca și „Promenada”, finanțat din fonduri europene nerambursabile, reunește 3 parteneri – Județul Călărași (buget 0,7 milioane Euro), Municipalitatea Silistra (2,0 milioane Euro) și Municipiul Călărași (3,2 milioane Euro), fiecare având responsabilități concrete și buget propriu alocat pentru implementarea activităților ce le revin.

„Dorim să informăm călărășenii, faptul că Primăria Municipiului Călărași urmează să achiziționeze constructorul pentru lucrările de investiții prevăzute în proiect (alei, gara fluvială etc), însă numai după achiziționarea serviciilor de proiectare și realizarea documentațiilor la nivel de Proiect Tehnic, activități ce revin Consiliului Județean Călărași.

Data estimată de către Consiliul Județean Călărași și aprobată prin contractul de finanțare pentru începerea lucrărilor este luna octombrie 2020.

În situația în care Consiliul Județean Călărași va preda documentația tehnică necesară începerii achiziției de lucrări către Primăria Călărași într-un termen mai scurt, se pot demara lucrările mai devreme decât termenul prevăzut în proiect (octombrie 2020).

Astfel, menționăm faptul că Primăria Municipiului Călărași a făcut, până în acest moment, toate demersurile pentru ca termenul de începere a lucrărilor (octombrie 2020) să fie respectat. Deținătorii de construcții provizorii din zonă au fost înștiințați că nu le vor mai fi prelungite acordurile de ocupare temporară după 1 ianuarie 2020.” – se arată în răspunsul Primăriei Călărași.

Articolul precedentPompierii s-au luptat peste 5 ore cu focul izbucnit la o hală de creșterea păsărilor din Călărași
Articolul următorEvoluţia efectivului de salariaţi şi a câştigului salarial mediu nominal, în luna iunie 2019, la nivelul judeţului Călăraşi